List gratulacyjny do Pana Marka Papszuna, Trenera RKS ,,Raków”