School Dating 2021

Sekretarz stanu Szymon Giżyński, otworzył 11 marca 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi on-line spotkanie inaugurujące School Dating 2021.

 

W spotkaniu polegającym na wymianie wzajemnych doświadczeń w szkolnictwie rolniczym uczestniczyli przedstawiciele ministerstw rolnictwa Polski i Francji. Ministerstwo Rolnictwa Francji reprezentował Szef Biura ds. Współpracy europejskiej i międzynarodowej DGER, Philippe Renard.

Wirtualnej wymianie doświadczeń towarzyszyli dyrektor departamentu oświaty i polityki społecznej wsi Robert Jakubik, przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce Marie-Christine Le Gal – Radca ds. Rolnych, Bożena Ciszak – Attachée ds. rolnych oraz Izabela Laskowska – Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego w Narodowej Agencji Programu Erasmus+. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele francuskich i polskich szkół rolniczych.

Międzynarodowe spotkania mają zbliżyć szkolnictwo rolnicze funkcjonujące w systemie edukacji Polski i Francji. Dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, możliwe będzie wykorzystanie dobrych sprawdzonych rozwiązań systemowych istniejących w naszych krajach.

– Bardzo nas cieszy, że możemy te przepływy doświadczeń, informacji, serdeczności i najlepszych życzeń, ale przede wszystkim wymiany kompetencji tak szeroko oferować. – powiedział podczas inauguracji School Dating minister Szymon Giżyński – Jesteśmy przekonani, że nasze relacje mają ogromną przyszłość, bo mają również wspaniałą tradycję fachowych kontaktów. Ja nie znam w Polsce działacza, lidera związku rolniczego, który w ciągu ostatnich 30 lat nie był we Francji i to nawet kilkukrotnie, po to, by tam podpatrywać rozwiązania, wymieniać i zdobywać doświadczenia, porównywać różne sposoby gospodarowania. Za to serdecznie Francji dziękujemy, a jest to czynione w przyjaznej, życzliwej atmosferze.

Minister zwrócił uwagę na rolę szkolnictwa rolniczego w Polsce:

– Liczba szkół rolniczych podległych ministerstwu stale się powiększa. Są doinwestowywanie, objęte współpracą międzynarodową. Bardzo liczymy na przyjaźń i współpracę ze stroną francuską. Nasze spotkanie jest tego najlepszym dowodem, że nawet w tych trudnych czasach, nie zapominamy o tym ile możemy dla naszej wspólnej korzyści ofiarować sobie nawzajem, dorobku własnych doświadczeń i osiągnięć.

Uczestnicy spotkania w swoich wypowiedziach podkreślali istotne znaczenie szkół rolniczych w przygotowaniu kadr dla potrzeb sektora rolno-spożywczego, zauważając przy tym ważną rolę instytucji naukowych, przedstawicieli branży rolniczej, przedsiębiorców oraz pracodawców, w kreowaniu i współtworzeniu modelu kształcenia rolniczego.

Informację na temat roli szkolnictwa rolniczego w systemie oświaty w Polsce przedstawił dyrektor departamentu oświaty i polityki społecznej wsi Robert Jakubik.

W założeniu inicjatywa School Dating 2021 to pierwszy praktyczny krok w kierunku nawiązania bezpośredniej współpracy nauczycieli resortowych szkół rolniczych z partnerskimi szkołami rolniczymi na terenie Francji. Kolejny ruch należy do szkół. Atmosfera spotkania pozwala przypuszczać, że zostanie wykonany.

źródło MRiRW