W Częstochowie środowiska patriotyczne uczciły bohaterów Bitwy Warszawskiej

Uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. św. Jakuba środowiska częstochowskie prawicowe zainaugurowały obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Po Eucharystii delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

14 sierpnia w wigilię rocznicy 100-lecia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej częstochowskie środowiska patriotyczne uczciły bohaterów, którzy walczyli i oddali swoje życie podczas Bitwy Warszawskiej w 1920 r., modląc się w ich intencji i intencji Ojczyzny podczas Mszy Św. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Częstochowie. Eucharystii przewodniczył ks. Zbigniew Krawczyk – Dyrektor Wyższego Seminarium Duchowego wraz z koncelebransami: ks. Ryszardem Umańskim – kapelanem środowisk patriotycznych i NSZZ Solidarność Częstochowa, ks. Kazimierzem Zalewskim – proboszczem parafii i o. Bogdanem Rudnickim – Pallotynem.

Homilię do uczestników wygłosił ks. Ryszard Umański, w której przywołał historyczne wydarzenia sprzed 100 lat i oczami wyobraźni przeniósł do tamtych chwil i ich bohaterów. Podkreślił, że spotykając się na Mszy św. składamy dziękczynienie Matce Bożej, która to interweniowała i wspierała Polskich Żołnierzy podczas najazdu bolszewików i to dlatego tamte wydarzenia, aż do dziś nazywane są „Cudem nad Wisłą”.

Po Eucharystii uczestnicy uroczystości przemaszerowali na pl. Biegańskiego, gdzie przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odśpiewali hymn Polski, oraz wysłuchali krótkiej historii o częstochowianach walczących w Bitwie Warszawskiej wypowiedzianej przez Adama Kurusa z Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W swoim przemówieniu Adam Kurus podkreślił, że Bitwa Warszawska jest uznawana przez historyków jako 18 przełomowa bitwa w losach świata. Następnie wicewojewoda Robert Magdziarz podziękował organizatorom za to upamiętnienie i podzielił się krótką historią rodzinną dotyczącą Bitwy Warszawskiej, w której uczestniczyli jego przodkowie.

Po przemówieniach u stóp pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego kwiaty złożyli:
– wicewojewoda śląski Robert Magdziarz
– Solidarność i Niezawisłość Częstochowa
– Prawo i Sprawiedliwość na czele z Grażyną Matyszczak, dyrektor biura posła Szymona Giżyńskiego oraz Betą Kocik – wiceprzewodniczącą Sejmiku Śląskiego
– Klub Więzionych Internowanych Represjonowanych
– Porozumienie
– Solidarna Polska
– NSZZ Solidarność Częstochowa na czele z przewodniczącym Jackiem Strączyńskim
– Służby Mundurowe reprezentowane przez komendantów: Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – mł.bryg. mgr Marka Radosza, Centralnej Szkoły PSP bryg. mgr Piotra Placka, Komendy Miejskiej Policji insp. mgr inż. Dariusza Atłasika.

Poczty sztandarowe wystawili: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicze Straże Pożarne z Przyrowa, Lgoty Małej i Kruszyny, Stowarzyszenie Więzionych Internowanych i Represjonowanych w stanie wojemnym, Rycerze Kolumba.