Poseł Szymon Giżyński uczestniczył w uroczystym nadaniu nowego sztandaru Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

10 lutego 2020 roku na Jasnej Górze odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach w województwie śląskim. Wziął w niej udział Sejm RP Szymon Giżyński, jeden z głównych fundatorów sztandaru.