Święto Niepodległości w Częstochowie – 2019. Ojczyzna potrzebuje patriotyzmu czynu

 

 

 

Święto Niepodległości w Częstochowie – 2019
 
Ojczyzna potrzebuje patriotyzmu czynu
 

– Z takim przesłaniem, w swym przemówieniu, zwrócił się do uczestników obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, prezes Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie.

11 listopada 2019 roku tłumy częstochowian uczestniczyły w obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła je w samo południe patriotyczna Msza Święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w Archikatedrze Częstochowskiej, pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abpa Wacława Depo. Wzniosłym i wzruszającym momentem było uroczyste odśpiewanie Hymnu Państwowego tuż przed rozpoczęciem Eucharystii. Ksiądz Arcybiskup w swym duszpasterskim słowie, przytaczając myśl Papieża Franciszka: „Ojczyzna kształtuje naszą tożsamość”, mówił o roli pamięci historycznej i odpowiedzialności za los ojczyzny – tu i teraz.

W Częstochowie obchody Święta Niepodległości tradycyjnie przygotowały środowiska patriotyczne, a oprawę ceremonii zapewnili: jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca, kadeci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Częstochowska Policja. To właśnie nadało obchodom wymiar szczególnej celebry i dostojności.
Na Placu Biegańskiego przy Pomniku Marszałka Piłsudskiego Apel Poległych odczytał mjr Tomasz Pokojski z Jednostki Wojskowej Komandosów, a komandosi oddali salwę honorową. Do zgromadzonych uczestników uroczystości słowo skierowali: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz oraz w imieniu europoseł Jadwigi Wiśniewskiej – jej asystentka Katarzyna Porębińska.

Poseł Szymon Giżyński w swym przemówieniu podkreślił rolę patriotyzmu odpowiedzialnego czynu w budowaniu siły i spójności ojczyzny. Swą wypowiedź zbudował na przesłaniu prof. Andrzeja Nowaka: ,,Polsce należy oddać się na wyłączność” i patrioty z XVIII wieku Stanisława Konarskiego: ,,Należy się zestarzeć wśród obowiązków publicznych”. – Patriotyzm czynu, to rękojmia i wymiar miłości do ojczyzny. To wymiar patriotyzmu godnego Marszałka Józefa Piłsudskiego, któremu co roku zdajemy swoisty raport, przede wszystkim we własnym sumieniu. Aspektem patriotyzmu godnym Marszałka jest także wielka skromność, którą niesie przesłanie „Nic ponad przydatność” zaklęte w albumie o polskim ziemiaństwie, będącym udokumentowaniem fragmentu przebogatego zbioru Janusza Przewłockiego. Pięknym, dramatycznym wzorcem skromności są jakże słynne słowa Danuty „Inki” Siedzikówny, przed którymi i Marszałek z niebios pochylił czoła: „Powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba.” Czy jest pełniejszy i solidniejszy fundament dla polskiego patriotyzmu, jak te wzorce, świętych postaci patriotyzmu czynu? Nie ma! Dlatego my z wdzięcznością dzisiaj podążamy częstochowskim szlakiem patriotyzmu, oddając cześć i honor ludziom czynu i modląc się u stóp świętego, błogosławionego męczennika księdza Jerzego Popiełuszki i klękając przy symbolicznej mogile bohatera Bitwy Warszawskiej i u stóp naszej Matki i Opiekunki i Królowej Korony Polskiej – mówił poseł Szymon Giżyński.
Uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie orkiestry dętej z Zajączek II (z powiatu kłobuckiego) przeszli do miejsc pamięci narodowej, pod: Pomnik św. Jana Pawła II, Tablicę gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, Pomnik Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Grób Nieznanego Żołnierza – gdzie oddali hołd bohaterom ojczyzny i złożyli wieńce.
Ponadto w obchodach uczestniczyli, między innymi, poseł RP Lidia Burzyńska, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, senator Artur Warzocha, komendanci służb mundurowych: kom. Komendy Miejskiej Policji mł. insp. Dariusz Atłasik, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. Jarosław Piotrowski i jego zastępca mł. bryg. Tomasz Bąk, Komendant Centralnej Szkoły mł. bryg. Piotr Placek, kpt. Przemysław Starczewski, reprezentujący komendanta Straży Granicznej oraz ppłk Dariusz Niedźwiecki Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Uczestniczyli też przedstawiciele Stowarzyszenia więzionych i Represjonowanych, częstochowskiego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, na czele z Moniką Pohorecką i Piotrem Wroną, Członkowie Prawa i Sprawiedliwości, Partii Jarosława Gowina, Solidarnej Polski, Poczty Polskiej, Rzemiosła Częstochowskiego, Ligi Miejskiej, Akcji Katolickiej oraz bardzo licznie mieszkańcy Częstochowy, w tym całe rodziny. Podkreślić należy niezwykłą dojrzałość dwójki kilkuletnich wnucząt wiceprezesa Unii Laikatu Katolickiego Krzysztofa Janusa. Te dzielne dzieci przeszyły cały częstochowski szlak pamięci narodowej i godnie pełniły wartę przy wszystkich pomnikach.