Aktywność na wsi

 

Pod honorowym patronatem i z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posła Szymona Giżyńskiego Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice wspólnie ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Fundacją im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków 28 października 2019 r. zorganizowała konferencję pn. „Aktywni na wsi – rola mieszkańców w rozwoju wsi”.

Konferencja jest podsumowaniem projektu pn. Aktywni na wsi – cykl artykułów promujących inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego podejmowane w środowisku wiejskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – mówi Anna Kępa.
Wiceminister Szymon Giżyński w swym programowym przemówieniu do dyskusji naświetlił rolę wspólnotowości i religijności polskiej wsi. – Naszą rolą jest odbudowa wspólnotowości jako wartości narodowotwórczych. To, co jest potrzebne polskiej wsi, to jest porzucenie tych najbardziej trywialnych, cudzysłowie radosnych, spontanicznych bezrefleksyjnych odmian stereotypu polskiego rolnika (określanego mianem homo economicus lub lewantyńczyka), gdzie dominuje uwolnienie od wspólnej odpowiedzialności i nastawienie na własny zysk, co stwarza pole do uprawiania patologii. Ubywa nam poczucia realizacji wspólnotowości – działania jako wspólnota i borykanie się z problemami jako wspólnota. To jest wyzwanie naszych czasów, aby polska wieś na nowo stała się narodowotwórcza, patriotyczna, religijna. Aby polska wieś miała stałą opiekę i mecenat państwa w budowaniu poczucia własnej wartości, także poprzez rozbudowę spółdzielczości i grup producenckich jako motoru rozwoju gospodarczego – mówił wiceminister Szymon Giżyński.
Z kolei senator Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Majer podkreślił potrzebę budowania wyższej jakości życia na wsi. Polska wieś się starzeje i jak wskazują badania – wymaga wsparcia systemowego, aby zrównoważyć jakość życia jej mieszkańców stwierdził senator Ryszard Majer.
W konferencji udział wzięli także: r, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie Jolanta Chądzyńska reprezentującą wicewojewodę śląskiego Roberta Magdziarza, wiceprzewodnicząca Sejmiku śląskiego Beata Kocik, jednocześnie reprezentująca Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Matyszczaka, dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Marek Dziubek, dyrektor Śląskiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Konrad Jarzyński, dyrektor Śląskiego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Piotr Dobosz, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Marcin Rachwał, dyrektor Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Adama Markowskiego, burmistrz gminy i miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, instytucji kultury, rolników i przedsiębiorców.
W panelu dyskusyjnym problematykę aktywności na wsi zaprezentowali: dyrektor Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Krakowie Konrad Stępnik, kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Monika Mrożek, prezes Zarządu Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego Mirosław Ślęzak oraz prezes Zarządu Fundacji im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków – Robert Kępa, moderator dyskusji.
Warto podkreślić, że prelegenci dokonali prezentacji dobrych praktyk projektów realizowanych ze wsparciem KSOW i inicjatyw lokalnych oraz przedstawili przykłady form wsparcia i rozwoju aktywności mieszkańców wsi.
Niewątpliwą ozdobą spotkania byli członkowie Zespołu ,,Wrzosowianie” z gminy Poczesna, którzy pięknie prezentowali się w swoich ludowych strojach.