Centrum Urazowe otwarte

 

7 października 2019 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie uroczyście otwarto nowe Centrum Urazowe. W uroczystości uczestniczył wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński. ‑ To nowe Centrum będzie wypełniać służebną misję wobec drugiego człowieka. Chorzy uzyskają tu ratunek w zagrożeniu życia, zostaną otoczeni profesjonalną opieką i wsparciem – podkreślił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński.

Idea utworzenia Centrum zrodziła się wiele lat temu. Był to pomysł dyrektor SOR, obecnej wicedyrektor ds. lecznictwa, dr Jolanty Majer. Koncepcję wsparł samorząd wojewódzki, który przeznaczył na modernizację palcówki i zakup specjalistycznego sprzętu pieniężną dotację.

‑ Centrum to wydzielona część szpitala, w której diagnozowani i leczeni są pacjenci z najcięższymi urazami, na przykład po wypadkach. Funkcjonujące Centrum zapewni sprawną i profesjonalną opiekę pacjentom. Z pewnością wniesie poczucie bezpieczeństwa – mówi dyr. Lecznicy Zbigniew Bajkowski.

Senator Ryszard Majer, który mocno zaangażował się w utworzenie Centrum, podkreślił, że proces ten trwał wiele lat.  – Łatwo nie było, ale się udało. Centrum jest efektem synergii, bo tu zadziałała dobra współpraca polityków, władz samorządu województwa i determinacja lekarzy – akcentuje senator Ryszard Majer.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 12 milionów złotych, z czego środki z Unii Europejskiej to 8,5 miliona złotych, a z budżetu Województwa Śląskiego blisko 2 miliony złotych. Szpital musiał wyłożyć także pieniądze własne – prawie 1,5 miliona złotych.

W ramach inwestycji wybudowano lądowisko dla helikopterów ratowniczych, co kosztowało 978 tysięcy złotych. Prace remontowo-budowlane pomieszczeń Centrum pochłonęły blisko 8 milionów 318 tysięcy złotych, a sprzęt specjalistyczny – 2 miliony 627 tysięcy złotych.

Centrum Urazowe w Częstochowie jest teraz drugą taką placówką w Województwie Śląskim, pierwsza działa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu, w szpitalu im.  św. Barbary.