Nowy quad dla PSP w Częstochowie

 

 

I kolejna uroczystość. Przekazanie quada Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz promes 5000 Plus 121 jednostkom Ochotniczym Strażom Pożarnym powiatu częstochowskiego. 14 promes przekazał także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Promesy od rządu przekazał wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński. Gości i delegacje OSP przywitał komendant PSP bryg. Jarosław Piotrowski.