Jubileusz szkoły w Czarnym Lesie

 
 
W Czarnym Lesie, w gminie Mykanów, 4 października odbyły się uroczystości z okazji 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego. Życzenia i pozdrowienia od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi posła Szymona Giżyńskiego, który ze względu na inne obowiązki nie mógł przybyć na wydarzenie, przekazał wicewojewoda śląski Robert Magdziarz. Świętowanie jubileuszu rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył biskup Antoni Długosz i podczas której poświęcił nowy sztandar szkoły. Następnie uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie na sali miały miejsca przemówienia i występy uczniów.Uczniowie i absolwenci przedstawili bogaty program artystyczny i pochwalili się swoimi talentami. Występy zakończył świetny popis Mateusza na oboju, który wykonał utwór z filmu „Misja”.