Inauguracja na Uniwersytecie

 

 

 

3 października 2019 roku wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon uczestniczył w inauguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Przybyłych gości i społeczność uniwersytecka wita rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. Wśród bardzo licznych gości: abp ks. Wacław Depo, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński, senatorowie Artur Warzocha i Ryszard Majer oraz wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.
To drugi rok pracy uczelni pod nową nazwą – w randze uniwersytetu. Uczy się tu ponad 5 tysięcy studentów na sześciu wydziałach. W ubiegłym roku akademickim uczelnia pozyskała ponad 20 milionów złotych na realizację projektów edukacyjnych. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają także liczne sukcesy nsukowe kadry i studentów, konferencje naukowe i wyniki sportowe – złoto w tenisie stołowym i brąz w piłce nożnej.
Rektor UJD szczególne podziękowania za wsparcie w pozyskiwaniu środków na rzecz uczelni przekazała wiceministrowi Szymonowi Giżyńskiemu. Podziękowała także senatorom Arturowi Warzosze i Ryszardowi Majerowi i europoseł Jadwidze Wiśniewskiej.