Polska dzisiaj w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego /4/

/o skutkach polityki popkulturalnej i kształtowania przez PO stylu życia współczesnych Polaków/

 

Akt 1 scena 16

Maryna

Bałamuctwa w wielkim stylu,

które już przeżyło tylu,

różni więksi, mniejsi, niscy;

wszystko bardzo wyjątkowe,

bardzo dziwne, bardzo nowe,

tylko że tak robią wszyscy.

Akt I scena 24

Gospodarz

To tak w każdym z nas coś woła:

jakaś historia wesoła,

a ogromnie przez to smutna.