Interpelacja do Minister Infrastruktury i Rozwoju w sprawie obwodnicy Częstochowy

Moja interpelacja do Minister Infrastruktury i Rozwoju, Pani Marii Wasiak, w sprawie obwodnicy Częstochowy w ciągu planowanej autostrady A-1:

Media poinformowały w ostatnich tygodniach o rozstrzyganiu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad czterech przetargów na budowę odcinków autostrady A-1 między Częstochową a Pyrzowicami. Ostatni z ogłoszonych przetargów dotyczy budowy odcinka pomiędzy węzłami „Rząsawy” i „Blachownia”, będącego zarazem obwodnicą Częstochowy. Termin na realizację prac, na poszczególnych odcinkach, wynosi 30 lub 33 miesiące od daty podpisania umowy. Oznacza to, że autostrada powstanie najwcześniej w 2018 roku.
W związku z powyższym proszę Panią Minister o odpowiedź na następujące pytanie:
1. Jakie jest, w świetle powyższych faktów, aktualne stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju co do kwestii odpłatności (lub jej braku) przejazdu obwodnicą Częstochowy na wskazanym odcinku między węzłem „Rząsawy” i węzłem „Blachownia”?