Panu profesorowi Andrzejowi Nowakowi…

       Panu profesorowi Andrzejowi Nowakowi z Krakowa warto przypomnieć, iż, w polityce polskiej, Jarosław Kaczyński ma utrwalony status wskazówki godzinowej, pośród tłumu sekundników.