Maski zawałowe

W fachowej literaturze medycznej dobrze znany jest termin: maski zawałowe.

Okazuje się, że zbliżający się zawał może perfidnie maskować swe nieuchronne nadejście objawami, niemającymi pozornie nic wspólnego z groźną chorobą serca: bólami szczęki górnej i dolnej, bólami – niby – reumatycznymi, nudnościami, wymiotami…

Czyż nie może być tak, że ustawiczne ostatnio porażki i klęski przedstawicieli naszych gier zespołowych: piłkarzy – ręcznych i nożnych, tych reprezentacyjnych i klubowych, koszykarzy… są maskami zawałowymi rządu Donalda Tuska?