Wybory w PO

(z „Koreańskiej piosenki” Jana Brzechwy)

Lud przy Kim Ir Senie
Stoi niewzruszenie