***

Tomasz Mann: „Pisarz to człowiek, któremu pisanie przychodzi z większym trudem, niż innym ludziom”.
Polityk – jeżeli jest prawdziwie politykiem – to człowiek, któremu politykowanie przychodzi trudniej, niż innym ludziom. Z powodu: odpowiedzialności.