XXX

 Z Konfucjusza:

„Człowiek mądry wie, co jest słuszne. Człowiek głupi wie, co się sprzeda”.  

Jeżeli polityk postępuje zgodnie z sensem zdania pierwszego, to pragnie i szuka dla swojego narodu: prawdy, wielkości i siły.  

Polityk, którego los oddaje sens zdania drugiego, musi manipulować swym narodem, by mu wcisnąć tandetę, bo tylko taki tani towar – ma na zbyciu.

 

 

Maski zawałowe

W fachowej literaturze medycznej dobrze znany jest termin: maski zawałowe.

Okazuje się, że zbliżający się zawał może perfidnie maskować swe nieuchronne nadejście objawami, niemającymi pozornie nic wspólnego z groźną chorobą serca: bólami szczęki górnej i dolnej, bólami – niby – reumatycznymi, nudnościami, wymiotami…

Czyż nie może być tak, że ustawiczne ostatnio porażki i klęski przedstawicieli naszych gier zespołowych: piłkarzy – ręcznych i nożnych, tych reprezentacyjnych i klubowych, koszykarzy… są maskami zawałowymi rządu Donalda Tuska?