Archiwum autora: gizynski

Imieninowe życzenia dla księdza Arcybiskupa

28 września na Jasnej Górze odbyła się Msza Święta w intencji arcypasterza archidiecezji częstochowskiej, ks. abp Wacława Depo. W Eucharystii uczestniczyło ponad 200 kapłanów arch. częstochowskiej. Swą pielgrzymkę na Jasną Górę rozpoczęli Drogą Krzyżową na Wałach jasnogórskich. Mszę św. w bazylice jasnogórskiej z abp Wacławem Depo koncelebrował również bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy arch. Częstochowskiej, który na zakończenie złożył podziękowania i życzenia imieninowe abp. Wacławowi Depo.
W modlitwie wzięli udział parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński oraz senatorowie Ryszard Majer i Artur Warzocha, którzy po Mszy Świętej złożyli księdzu Arcybiskupowi życzenia wielu Bożych błogosławieństw.

Sukces polskiej polityki rolnej w sprawie ASF

Czechy: Grupa Wyszehradzka chce finansowania przez UE walki z ASF

Przedstawiciele resortów rolnictwa Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Słowenii apelowali w piątek do UE o środki na walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF). Stronę polską reprezentował wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński, który wraz z wiceministrem rolnictwa Czech Jindrichem Fialką opracował wspólne stanowisko Polski i Republiki Czeskiej w sprawie ASF przedstawione podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej,

 

Przedstawiciele ministerstw rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i pozostałych krajów 4 października 2019 roku podpisali w Pradze dwie deklaracje. Pierwsza dotyczy ASF, w drugiej mowa jest o lasach i adaptacji do zmian klimatycznych.

Uznano, że walka z ASF, wirusową chorobą zagrażającą populacji trzody chlewnej, wymaga większego wsparcia za strony Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę, że pojawienie się choroby w jednym z państw członkowskich może mieć wpływ na inne kraje. „Państwa, które walczą z ASF na swoim terenie, chronią te, w których wirusa nie ma” – wskazali sygnatariusze deklaracji, przypominając o unijnej zasadzie solidarności.

‑ ASF ma nieprawdopodobną siłę rażenia. To jest zagrożenie, które może przewrócić gospodarkę praktycznie każdego kraju, od Chin po gospodarki państw Unii Europejskiej – powiedział PAP wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński. Zwrócił uwagę, że Czechy, z którymi Polska inicjowała przyjęcie deklaracji, są jedynym krajem UE, w którym udało się wyeliminować zagrożenie ASF.

‑ Pragmatyzm i mądrość strony czeskiej polega także na tym, że aktywnie czuwa nad tym, żeby to się znów nie wydarzyło – ocenił Giżyński.

We wspólnej deklaracji jest także mowa o zarażonych ASF dzikach, które zwiększają ryzyko dla rolników hodujących trzodę chlewną. Zaapelowano o przyjęcie „jasnego, wspólnego i pilnego stanowiska KE i państw członkowskich, dotyczącego zmniejszania populacji dzików, jako sposobu walki z ASF”. Zdaniem czeskiego ministra rolnictwa Miroslava Tomana Komisja Europejska powinna ustalić górną granicę populacji tych zwierząt, a UE powinna uczestniczyć w finansowaniu jej ograniczania.

„W związku z ogólnoeuropejskim zakresem zmian klimatu na lasy wspieramy przyjęcie przez UE nowej strategii dla leśnictwa, która proponowałaby nową wizję dla tych wyzwań. Za niezbędne uważamy wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań finansowych przedsięwzięć, tak ze źródeł UE, jak i państw narodowych. Ich celem powinno być zapewnienie szybkiej i skutecznej odnowy i adaptacji lasów narażonych na zmianę klimatu” – wynika z zaprezentowanego przez Tomana zapisu deklaracji dotyczącej lasów. Podkreślił, że jednym z priorytetów powinno być zwrócenie uwagi na zagrożenie lasów przy ocenianiu wpływu emisji dwutlenku węgla, aby kraje członkowskie nie były nadmiernie karane przez UE.

Kraje V4 i inni uczestnicy spotkania w Pradze zaapelowały do Komisji Europejskiej o jak najszybsze zaproponowanie zasad finansowania Wspólnej Polityki Rolnej w okresie przejściowym między dwoma wieloletnimi okresami finansowymi UE. Jeden kończy się w 2020 roku, po czym zacznie się kolejny, którego zakres, priorytety i cele nie zostały jeszcze ustalone.

‑ Potwierdziliśmy skuteczność Unii Europejskiej jako organizacji integrującej, wszędzie tam, gdzie odpowiada na rzeczywiste potrzeby państw członkowskich. Jeżeli tak się dzieje, to dobro wyrządzone każdemu z tych państw jest sumą dóbr, nie ma konfliktów i nie ma rywalizacji – powiedział PAP Giżyński, podsumowując dyskusję o Wspólnej Polityce Rolnej i jej finansowaniu.

Za PAP

 

28 sierpnia 2019 r. w Warszawie odbyło się rolnicze polsko-czeskie spotkanie na szczycie, podczas którego powstały podwaliny pod wspólne stanowisko Polski i Czech w sprawie zwalczenia ASF przedstawione na szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej w Czechach. Od lewej: wiceminister Szymon Giżyński, minister Jan Krzysztof Ardanowski, minister Miroslav Toman i wiceminister Jindrich Fialka

Jubileusz szkoły w Czarnym Lesie

 
 
W Czarnym Lesie, w gminie Mykanów, 4 października odbyły się uroczystości z okazji 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego. Życzenia i pozdrowienia od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi posła Szymona Giżyńskiego, który ze względu na inne obowiązki nie mógł przybyć na wydarzenie, przekazał wicewojewoda śląski Robert Magdziarz. Świętowanie jubileuszu rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył biskup Antoni Długosz i podczas której poświęcił nowy sztandar szkoły. Następnie uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie na sali miały miejsca przemówienia i występy uczniów.Uczniowie i absolwenci przedstawili bogaty program artystyczny i pochwalili się swoimi talentami. Występy zakończył świetny popis Mateusza na oboju, który wykonał utwór z filmu „Misja”.

Prezes Jarosław Kaczyński i wiceminister Szymon Giżyński na Jasnej Górze

 

Po Konwencji Wyborczej w Częstochowie prezes Jarosław Kaczyński udał się na Jasna Górę, gdzie modlił się przez cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej oraz przy Epitafium Smoleńskim.
Panu Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu towarzyszyli: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński, europoseł Jadwiga Wiśniewska,poseł Krzysztof Sobolewski i wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

Zdjęcia Marcin Szpądrowski

Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie, 3 października 2019 r.

 

Blisko 800 mieszkańców Częstochowy i Ziemi Częstochowskiej przybyło na Konwencję Wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w auli Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Gościem honorowym był prezes partii Jarosław Kaczyński. W swym przemówieniu Pan Prezes odniósł się do duchowości Częstochowy. Zapowiedział także, że ruchy administracyjne na mapie Polski są nieuchronne. – Zrobimy wszystko, żeby Częstochowa nie była prowincją – powiedział prezes Kaczyński. Przed publicznością wystąpił także prezes okręgu częstochowskiego Prawa i Sprawiedliwości, lider listy, poseł Szymon Giżyński, który podkreślił, że stawką tych wyborów jest uchronienie dla Polski dobra i honoru.

Prezes Jarosław Kaczyński rozpoczynając swoje wystąpienie nawiązał do istoty naszej duchowości, czyli sfery budującej normalne, dobrze funkcjonujące społeczeństwo. – Tę duchowość tworzy wielowiekowe nasze dziedzictwo, o którego zachowanie prosił św. Jan Paweł II. O tym trzeba mówić, nie tylko dlatego, że jesteśmy w mieście szczególnym, ale dlatego, że 13 października będzie odpowiedzią na to wezwanie Jana Pawła II, odpowiedzią na podstawowe pytanie o stosunek do naszego dziedzictwa: czy chcemy być Polakami, czy może – powiem jeszcze więcej – polskimi Polakami? Dziś polskość, ta tradycyjna polskość, ta duchowość, która ma swoje centrum w Częstochowie, w klasztorze jasnogórskim, jest kwestionowana z taką siłą, taką energią i z taką bezwzględnością, z jaką dotychczas żeśmy się nie spotykali, może poza okresem stalinizmu i okupacji. Jeżeli nie będzie naszej stanowczej odpowiedzi, to w Polsce zacznie się proces, który już toczy się na zachód od naszych granic. Proces niszczenia naszych fundamentów, tego, co zostało stworzone przez wiele wieków. Niszczenia cywilizacji chrześcijańskiej, którą mój śp. brat Lech uważał za cywilizację najbardziej życzliwą człowiekowi w dziejach świata – mówił Jarosław Kaczyński.
Jarosław Kaczyński wspomniał zasługi swego brata Lecha Kaczyńskiego, którzy zapisał się złotymi głoskami w niepodległościowej karcie polskiej historii. Utworzył Tygodnik „Solidarność”, był współtwórcą Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby nie jego zwycięstwo w Warszawie w wyborach na prezydenta. Gdyby nie on, nas by tutaj nie było. To on stworzył podstawy dla wszystkich naszych sukcesów i wszystkich szans, które są przed nami i przed Polską. Tym bardziej proszę o aktywne uczestnictwo w wyborach, bo nawet jeden głos może zdecydować o zwycięstwie. To będzie wybór o Polskę tradycji i wolności. O Polskę, w której fundamentem jest rodzina. – mówił prezes Kaczyński
Poseł Szymon Giżyński podkreślił, że nasza obecność we współczesnej Polsce, to efekt działań śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którzy założyli formację polityczną opartą na dwóch fundamentach. – fundament pierwszy to rozpoznawanie nieomylne i, bardzo natarczywe w swych konsekwencjach, dobra i zła w życiu publicznym. Opowiadanie się za dobrem w każdej sytuacji, ale warunkiem do takiego aktu politycznego musi być bardzo dokładne spozycjonowanie dobra i zła. Jest oczywiste, że nasi przeciwnicy polityczni szukają sytuacji odwrotnej, zarówno w możliwościach pokonania nas, jak i w uwiedzeniu rodaków, żeby ojczyznę przekształcić na własną modłę. To jest właśnie taktyka i strategii i wrogów Polski i naszych rywali polegająca na zamazywaniu różnic między dobrem i złem, na pełnej ambiwalencji. My się na taką metodę polityczną nie godzimy. I nie godzimy się na taką Polskę – mówił poseł Szymon Giżyński.
Bracia Kaczyńscy złożyli formację, która funduje nasze sukcesy i pomyślność Polaków na podejściu bardzo oczywistym, wyznawczyń do najświętszej dla wszystkich Polaków triady: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Nie tylko do triady, która jest wprost fundatorką naszej narodowej tożsamości, ale do triady, która jest –odwołam się do określania pana Prezesa – Modus Operandi polskiej właściwej polityki. Dlatego, że wszystko jest tam zapisane, to że Bóg jest najwyższym dobrem i to, że najwyższym pasem transferu Bożych wartości i całego świętego przekazu w obszar ojczyzny jest honor. I faktycznie stoimy przed takimi wyborami, których w Polsce nie było, bo w tej chwili już chodzi o to, żeby umocnić, to co zostało ukazane, to co zostało oświadczone, czyli dobro i honor – powiedział poseł Szymon Giżyński.
Odnosząc się do województwa częstochowskiego stwierdził: – Ufam i wiem, że pójdziemy tą drogą zasypania i wyrównania krzywd, które powstały.
W odpowiedzi na te słowa prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział posunięcia, mające doprowadzić do racjonalizacji układu administracyjnego w Polsce. – Jestem przekonany, że duchowa stolica Polski będzie uwzględniona, że jej rola w Polsce będzie uwzględniona. Nie pozwolimy, żeby Częstochowa była prowincją – podsumował Jarosław Kaczyński.

Rolnictwo siłą napędową gospodarki

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej poprzedzającej otwarcie targów POLAGRA FOOD minister Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził, że w coraz większym stopniu występuje u konsumentów zjawisko patriotyzmu gospodarczego.

 

– Polacy zaczynają rozumieć, że kupowanie polskiej żywności, żywności wysokiej jakości jest wspieraniem rodzimej gospodarki. Polskie rolnictwo jest siłą napędową polskiej gospodarki – podkreślił szef resortu rolnictwa.

POLAGRA FOOD to targi  skoncentrowane wokół smaku, sprzyjające budowaniu relacji handlowych na linii producenci żywności i kupcy z sieci handlowych, hurtownicy oraz detaliści z branży spożywczej. Od wielu lat wspierają one polskich producentów w pozycjonowaniu naszej żywności poza granicami kraju. Targi odwiedzają nie tylko dystrybutorzy żywności z Polski, ale także z zagranicy.

– To wielkie święto polskiej żywności ponieważ tu, w Poznaniu spotykają się czołowi jej producenci – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski otwierając  targi.

Minister poinformował, że w roku ubiegłym wartość polskiego eksportu rolnego wyniosła blisko 30 mld euro, a według danych cząstkowych w tym roku może być jeszcze większa.

– Po ograniczeniu produkcji w czasie transformacji i akcesji do UE wracamy do należnej nam pozycji jednego z czołowych producentów żywności w Europie – stwierdził szef resortu rolnictwa.

– Nasza żywność jest synonimem najwyższej jakości, a na bardzo konkurencyjnych rynkach trwa ostra walka o pozycję. Dlatego mamy też do czynienia ze szkalowaniem naszej żywności, z hejtem – dodał minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa podkreślił bardzo dobrą, ścisłą współpracę ze wszystkimi służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za jakość i bezpieczeństwo żywności.

– Przy obrocie sięgającym milionów ton mogą się zdarzyć jakieś incydenty. To bywa wszędzie. Te przypadki należy bezwzględnie eliminować, ale nie wolno w żaden sposób uogólniać tego na całą branżę, bo to prowadzi do nieuzasadnionej utraty wizerunku polskiej żywności – podkreślił minister.

– Nasze rolnictwo rozwija się wielotorowo. Wprowadziliśmy szereg rozwiązań dotyczących możliwości sprzedaży produktów z własnego gospodarstwa, podejmowania i rozwijania działalności poza rolnictwem, a jeszcze w tym roku wprowadzimy przepisy pozwalające na uruchomienie małych ubojni – poinformował minister.

Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysław Trawa poinformował, że w tegorocznej edycji targów bierze udział około 1100 firm związanych głównie z produkcją żywności.

– Targi odwiedzają licznie również przedstawiciele gastronomii i szefowie kuchni. Dziesięciu najlepszych szefów kuchni będzie rywalizowało o Kulinarny Puchar Polski – powiedział prezes Trawa.

Uczestniczący w konferencji sekretarz stanu Szymon Giżyński zwrócił uwagę na coraz lepsze postrzeganie rolników przez Polaków. Według badań ponad 80% naszych rodaków uważa, że mieszkańcy wsi najlepiej dbają o zachowanie tradycji, o kulturę, a 60% jest zdania, że polscy rolnicy, gospodarze są bardzo dobrymi przedsiębiorcami.

W tym roku na targach POLAGRA FOOD swoje produkty prezentuje szerokie grono firm z sektora mięsnego i mleczarskiego. Są także przetwórcy owoców i warzyw, producenci słodyczy, herbat smakowych, ziół, przypraw, a także napojów i alkoholi.

W Poznaniu jest też wielu wystawców zagranicznych m.in. z Chorwacji, Francji, Indonezji, Chin, Indii, Litwy, Niemiec, Korei, Rosji, Senegalu, Węgier i Włoch.

Na targach są także stoiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucji podległych. Nowością tegorocznej edycji jest „Wyspa Innowacji”, gdzie utworzone zostało wspólne stoisko wszystkich instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Można tu m.in. zapoznać się ze starymi odmianami roślin uprawnych, dowiedzieć się na czym polega proces tradycyjnego wędzenia, zapoznać się z etapami produkcji cukru, a pod mikroskopem poobserwować rozwój drożdży.

Razem z Targami POLAGRA FOOD minister Ardanowski otworzył także targi POLAGRA TECH, POLAGRA GASTRO, INVEST HOTEL, TAROPAK, 4PRINT.

POLAGRA TECH  to Targi Technologii Spożywczych, których oferta skierowana jest do różnych gałęzi tego przemysłu m.in. mięsnej, rybnej, przetworów owocowo-warzywnych, mleczarskiej,  zbożowej, napojów i wyrobów gastronomicznych.

POLAGRA GASTRO i INVEST HOTEL to  targi podczas których przedstawiciele gastronomii i hotelarstwa mogą poznać najnowsze rozwiązania technologiczne dedykowane restauracjom i obiektom noclegowym.

TAROPAK to Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania. To forum prezentacji najnowszych rozwiązań technologicznych branży opakowaniowej.

4PRINT | DIGITAL | INDUSTRIAL | FLEKSO | 3D to prezentacja innowacyjnych technologii druku na różnych materiałach, m. in. Druk 3D czy techniki offsetowe.

Ten cały blok targowy dedykowany jest branży spożywczej i zapewnia dotarcie z ofertą do branży gastronomicznej, poznanie najnowszych rozwiązań w zakresie maszyn i urządzeń stosowanych w branży spożywczej, a także dyskusje w gronie ekspertów i wymianę doświadczeń.

za minrol.gov.pl

Inauguracja na Uniwersytecie

 

 

 

3 października 2019 roku wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon uczestniczył w inauguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Przybyłych gości i społeczność uniwersytecka wita rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. Wśród bardzo licznych gości: abp ks. Wacław Depo, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński, senatorowie Artur Warzocha i Ryszard Majer oraz wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.
To drugi rok pracy uczelni pod nową nazwą – w randze uniwersytetu. Uczy się tu ponad 5 tysięcy studentów na sześciu wydziałach. W ubiegłym roku akademickim uczelnia pozyskała ponad 20 milionów złotych na realizację projektów edukacyjnych. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają także liczne sukcesy nsukowe kadry i studentów, konferencje naukowe i wyniki sportowe – złoto w tenisie stołowym i brąz w piłce nożnej.
Rektor UJD szczególne podziękowania za wsparcie w pozyskiwaniu środków na rzecz uczelni przekazała wiceministrowi Szymonowi Giżyńskiemu. Podziękowała także senatorom Arturowi Warzosze i Ryszardowi Majerowi i europoseł Jadwidze Wiśniewskiej.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński na kongresie Kół Gospodyń Wiejskich

W Konopiskach, 27 września 2019 r., dzięki uprzejmości gospodarza gminy – wójta Jerzego Żurka, miało miejsce spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, w ramach Kongresu organizowanego w Konopiskach przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i Ministerstwo Środowiska. Kongres ubogacił konkurs pt. ,,Słodkie smaki regionów”, organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Gościem honorowym uroczystości wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński.. Spotkanie prowadziła wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik.
– Pielęgnujecie Panie przepiękne, polskie tradycje. Jesteście ambasadorkami kultury polskiej. I wspaniałymi gospodyniami. Bardzo za to dziękuję – powiedział wiceminister Szymon Giżyński. Jednocześnie przekazał serdeczne pozdrowienia od ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
Konopiska, 27 września 2019r.

Marszałek Karczewski odwiedził Częstochowę

17 września do Częstochowy przybył marszałek Senatu Stanisław Karczewski. – Całym sercem jestem za powrotem województwa częstochowskiego na administracyjną mapę Polski. Jeśli ten projekt będzie głosowany z pewnością podniosę rękę na tak – powiedział do mieszkańców przybyłych na spotkanie z nim.

Podczas konferencji prasowej podkreślił, że przyjechał, aby promować kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Senatu: Artura Warzochę i Ryszarda Majera. – To kandydaci, którzy już w tej kadencji udowodnili swoje zaangażowanie. Pan Artur Warzocha jest wybitnym ambasadorem Polski wśród Polonii na całym świecie. Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju  otacza swoja opieką, pomógł rodakom w wielu sprawach. Z kolei Ryszard Majer swoją działalność ukierunkował na osoby starsze i poprzez liczne programy i projekty wspiera seniorów – mówił marszałek Karczewski. Jednocześnie podkreślił kompetencję i zaangażowanie w prace na rzecz rozwoju regionu częstochowskiego wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, posła Szymona Giżyńskiego. Wyraził również swoją opinię na temat utworzenia województwa częstochowskiego. – Całym sercem jestem za powrotem województwa częstochowskiego na administracyjną mapę Polski. Jeśli ten projekt będzie głosowany z pewnością podniosę rękę na tak – stwierdził marszałek Stanisław Karczewski.

Wieczorem Marszałek spotkał się również z mieszkańcami Częstochowy, gdzie towarzyszyli mu wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński oraz senatorowie Ryszard Majer i Artur Warzocha. Pan Marszałek. Spotkanie miało miejsce w auli Uniwersytetu Częstochowskiego.

GAW