Archiwum autora: gizynski

GRATULACJE! Nowy samochód dla OSP Przystajń.

16 listopada 2019 roku strażacy OSP Przystajń w powiecie kłobuckim odebrali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Środki na niezbędny sprzęt bojowy przekazali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Komenda Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Urząd Gminy Przystajń. Warto dodać, że w tym roku do OSP z powiatu kłobuckiego trafiły cztery samochody ratowniczo-gaśnicze.
– To była dla mnie radość móc pomoc OSP Przystajń. Gratuluję strażakom i życzę bezpiecznych powrotów do domów – mówi poseł Szymon Giżyński.

Współpraca Collegium Humanum z Regionalnym Funduszem Gospodarczym S.A.

W obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posła Szymona Giżyńskiego, 6 listopada 2019 roku w siedzibie Collegium Humanum JM Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki podpisał list intencyjny o współpracy z Regionalnym Funduszem Gospodarczym S.A. (RFG S.A.) reprezentowanym przez Prezesa Mirosława Matyszczaka MBA oraz Wiceprezesa Artura Sokołowskiego.

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. jest realizatorem rządowego programu Mieszkanie Plus oraz pomysłodawcą i wykonawcą inwestycji Jurajski Agro Fresh Park – największej w skali kraju realizacji związanej z rynkiem rolno-spożywczym, certyfikacją wyrobów czy tworzeniem grup producentów żywności.

Rozpoczęta współpraca dotyczy wsparcia w zakresie edukacji i rozwoju nauki. RFG S.A. jest kluczowym partnerem studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA)-Zarządzanie w Agrobiznesie, realizowanych w Collegium Humanum.

W I połowie 2020 roku oba podmioty planują zorganizowanie konferencji naukowej poruszającej temat bezpieczeństwa i jakości żywności oraz pasz w Polsce. Prelegentami podczas tego wydarzenia będą najlepsi specjaliści w kraju.

fot.  Collegium Humanum

Święto Niepodległości w Częstochowie – 2019. Ojczyzna potrzebuje patriotyzmu czynu

 

 

 

Święto Niepodległości w Częstochowie – 2019
 
Ojczyzna potrzebuje patriotyzmu czynu
 

– Z takim przesłaniem, w swym przemówieniu, zwrócił się do uczestników obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, prezes Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie.

11 listopada 2019 roku tłumy częstochowian uczestniczyły w obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła je w samo południe patriotyczna Msza Święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w Archikatedrze Częstochowskiej, pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abpa Wacława Depo. Wzniosłym i wzruszającym momentem było uroczyste odśpiewanie Hymnu Państwowego tuż przed rozpoczęciem Eucharystii. Ksiądz Arcybiskup w swym duszpasterskim słowie, przytaczając myśl Papieża Franciszka: „Ojczyzna kształtuje naszą tożsamość”, mówił o roli pamięci historycznej i odpowiedzialności za los ojczyzny – tu i teraz.

W Częstochowie obchody Święta Niepodległości tradycyjnie przygotowały środowiska patriotyczne, a oprawę ceremonii zapewnili: jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca, kadeci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Częstochowska Policja. To właśnie nadało obchodom wymiar szczególnej celebry i dostojności.
Na Placu Biegańskiego przy Pomniku Marszałka Piłsudskiego Apel Poległych odczytał mjr Tomasz Pokojski z Jednostki Wojskowej Komandosów, a komandosi oddali salwę honorową. Do zgromadzonych uczestników uroczystości słowo skierowali: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz oraz w imieniu europoseł Jadwigi Wiśniewskiej – jej asystentka Katarzyna Porębińska.

Poseł Szymon Giżyński w swym przemówieniu podkreślił rolę patriotyzmu odpowiedzialnego czynu w budowaniu siły i spójności ojczyzny. Swą wypowiedź zbudował na przesłaniu prof. Andrzeja Nowaka: ,,Polsce należy oddać się na wyłączność” i patrioty z XVIII wieku Stanisława Konarskiego: ,,Należy się zestarzeć wśród obowiązków publicznych”. – Patriotyzm czynu, to rękojmia i wymiar miłości do ojczyzny. To wymiar patriotyzmu godnego Marszałka Józefa Piłsudskiego, któremu co roku zdajemy swoisty raport, przede wszystkim we własnym sumieniu. Aspektem patriotyzmu godnym Marszałka jest także wielka skromność, którą niesie przesłanie „Nic ponad przydatność” zaklęte w albumie o polskim ziemiaństwie, będącym udokumentowaniem fragmentu przebogatego zbioru Janusza Przewłockiego. Pięknym, dramatycznym wzorcem skromności są jakże słynne słowa Danuty „Inki” Siedzikówny, przed którymi i Marszałek z niebios pochylił czoła: „Powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba.” Czy jest pełniejszy i solidniejszy fundament dla polskiego patriotyzmu, jak te wzorce, świętych postaci patriotyzmu czynu? Nie ma! Dlatego my z wdzięcznością dzisiaj podążamy częstochowskim szlakiem patriotyzmu, oddając cześć i honor ludziom czynu i modląc się u stóp świętego, błogosławionego męczennika księdza Jerzego Popiełuszki i klękając przy symbolicznej mogile bohatera Bitwy Warszawskiej i u stóp naszej Matki i Opiekunki i Królowej Korony Polskiej – mówił poseł Szymon Giżyński.
Uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie orkiestry dętej z Zajączek II (z powiatu kłobuckiego) przeszli do miejsc pamięci narodowej, pod: Pomnik św. Jana Pawła II, Tablicę gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, Pomnik Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Grób Nieznanego Żołnierza – gdzie oddali hołd bohaterom ojczyzny i złożyli wieńce.
Ponadto w obchodach uczestniczyli, między innymi, poseł RP Lidia Burzyńska, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, senator Artur Warzocha, komendanci służb mundurowych: kom. Komendy Miejskiej Policji mł. insp. Dariusz Atłasik, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. Jarosław Piotrowski i jego zastępca mł. bryg. Tomasz Bąk, Komendant Centralnej Szkoły mł. bryg. Piotr Placek, kpt. Przemysław Starczewski, reprezentujący komendanta Straży Granicznej oraz ppłk Dariusz Niedźwiecki Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Uczestniczyli też przedstawiciele Stowarzyszenia więzionych i Represjonowanych, częstochowskiego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, na czele z Moniką Pohorecką i Piotrem Wroną, Członkowie Prawa i Sprawiedliwości, Partii Jarosława Gowina, Solidarnej Polski, Poczty Polskiej, Rzemiosła Częstochowskiego, Ligi Miejskiej, Akcji Katolickiej oraz bardzo licznie mieszkańcy Częstochowy, w tym całe rodziny. Podkreślić należy niezwykłą dojrzałość dwójki kilkuletnich wnucząt wiceprezesa Unii Laikatu Katolickiego Krzysztofa Janusa. Te dzielne dzieci przeszyły cały częstochowski szlak pamięci narodowej i godnie pełniły wartę przy wszystkich pomnikach.

 

Wiceminister Szymon Giżyński uczestniczył w koncercie w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia

27 października 2019 roku w kościele pw. Świętych Pięciu Męczenników Polski w Częstochowie miało miejsce prawykonanie dzieła „Wszystko, co Polskę stanowi. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu”. Na koncert  przybyli abp Wacław Depo oraz wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński.

 

Utwór powstał do tekstów Tadeusza Szymy, zebranych w tomiku „Wszystko, co Polskę stanowi. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu”, muzykę skomponowali: Tomasz Łękawa i Siergiej Wowkotrub. A zaprezentowała dzieło znana, częstochowska śpiewaczka operowa Katarzyna Suska-Zagórska, której akompaniowali  Siergiej Wowkotrub – skrzypce i Olga Wowkotrub – clavinowa.

Koncert, przygotowany przez brata Tadeusza Szymy – Jana Szymę, wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater, połączył dwie idee. Nadrzędną było oddanie hołdu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu za Jego wielkie dzieło kapłańskie na rzecz narodu polskiego. Osobistym przesłaniem było podziękowanie bratu – za miłość, twórczość i świadectwo wiary.

W przedmowie do publikacji „Wszystko, co Polskę stanowi. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu” ks. Abp Wacław Depo wyraził przekonanie, że ta wzniosła książka ma za zadanie przygotować nas na dar beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poetycka narracja odnotowuje ważne wydarzenia z życia Kardynała. Rozpoczyna się od momentu aresztowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 25 września 1953 roku. W dalszej części przypomina Jego więzienne ścieżki – od Rywałdu, przez Stoczek Klasztorny, Prudnik i Komańczę, pielgrzymkę na Jasną Górę 26 sierpnia 1956 roku – podczas składania Ślubów narodu na szczycie stał symboliczny, pusty fotel, bo Prymas nie został wówczas wypuszczony z więzienia, koronację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 3 maja 1966 roku, słynne spotkanie z papieżem Janem Pawłem II na placu Świętego Piotra w Rzymie 22 października 1978 roku aż do pogrzebu Kapłana, 31 maja 1981 roku, który był kolejnym aktem zjednoczenia narodu polskiego. Za jego trumną szła cała Polska.

Wiceminister Szymon Giżyński uczestniczył w Biesiadzie Samorządowej w Popowie


– To było wspaniałe integracyjne spotkanie, przygotowane pod okiem gminnej szefowej Kół Gospodyń Wiejskich Teresy Żurawskiej, Organizatorzy przekazali dużą dawkę serdeczności, i jeszcze większą – dobrego poczucia humoru – powiedział wiceminister Szymon Giżyński .

Gratuluję, zwłaszcza pokazu mody, który wzbudził owacje, bo pomysły pań z KGW Popów i Zespołu Śpiewaczego „Jutrzenka” były oryginalne i zaskakujące.

Podczas biesiady, która odbyła się 19 października 2019 roku w Popowie, wystąpiły: bardzo utalentowana młoda wokalistka Kornelia Dusza z Popowa oraz śpiewaczka z Chorzowa Anna Matuszczyk. Za serca chwyciły piosenki wykonane przez Zespół „Jutrzenka”, a do tańca świetnym koncertem, w którym dominowały piosenki „Czerwonych Gitar”, porwał gościnnie występujący Chór Męski z Grodźca w powiecie Konińskim.

Specjalne pozdrowienia wystosował gospodarz wójt gminy Popów Jan Kowalik.

 

Aktywność na wsi

 

Pod honorowym patronatem i z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posła Szymona Giżyńskiego Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice wspólnie ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Fundacją im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków 28 października 2019 r. zorganizowała konferencję pn. „Aktywni na wsi – rola mieszkańców w rozwoju wsi”.

Konferencja jest podsumowaniem projektu pn. Aktywni na wsi – cykl artykułów promujących inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego podejmowane w środowisku wiejskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – mówi Anna Kępa.
Wiceminister Szymon Giżyński w swym programowym przemówieniu do dyskusji naświetlił rolę wspólnotowości i religijności polskiej wsi. – Naszą rolą jest odbudowa wspólnotowości jako wartości narodowotwórczych. To, co jest potrzebne polskiej wsi, to jest porzucenie tych najbardziej trywialnych, cudzysłowie radosnych, spontanicznych bezrefleksyjnych odmian stereotypu polskiego rolnika (określanego mianem homo economicus lub lewantyńczyka), gdzie dominuje uwolnienie od wspólnej odpowiedzialności i nastawienie na własny zysk, co stwarza pole do uprawiania patologii. Ubywa nam poczucia realizacji wspólnotowości – działania jako wspólnota i borykanie się z problemami jako wspólnota. To jest wyzwanie naszych czasów, aby polska wieś na nowo stała się narodowotwórcza, patriotyczna, religijna. Aby polska wieś miała stałą opiekę i mecenat państwa w budowaniu poczucia własnej wartości, także poprzez rozbudowę spółdzielczości i grup producenckich jako motoru rozwoju gospodarczego – mówił wiceminister Szymon Giżyński.
Z kolei senator Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Majer podkreślił potrzebę budowania wyższej jakości życia na wsi. Polska wieś się starzeje i jak wskazują badania – wymaga wsparcia systemowego, aby zrównoważyć jakość życia jej mieszkańców stwierdził senator Ryszard Majer.
W konferencji udział wzięli także: r, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie Jolanta Chądzyńska reprezentującą wicewojewodę śląskiego Roberta Magdziarza, wiceprzewodnicząca Sejmiku śląskiego Beata Kocik, jednocześnie reprezentująca Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Matyszczaka, dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Marek Dziubek, dyrektor Śląskiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Konrad Jarzyński, dyrektor Śląskiego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Piotr Dobosz, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Marcin Rachwał, dyrektor Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Adama Markowskiego, burmistrz gminy i miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, instytucji kultury, rolników i przedsiębiorców.
W panelu dyskusyjnym problematykę aktywności na wsi zaprezentowali: dyrektor Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Krakowie Konrad Stępnik, kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Monika Mrożek, prezes Zarządu Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego Mirosław Ślęzak oraz prezes Zarządu Fundacji im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków – Robert Kępa, moderator dyskusji.
Warto podkreślić, że prelegenci dokonali prezentacji dobrych praktyk projektów realizowanych ze wsparciem KSOW i inicjatyw lokalnych oraz przedstawili przykłady form wsparcia i rozwoju aktywności mieszkańców wsi.
Niewątpliwą ozdobą spotkania byli członkowie Zespołu ,,Wrzosowianie” z gminy Poczesna, którzy pięknie prezentowali się w swoich ludowych strojach.

Mieszkanie Plus w Częstochowie

Tak, ta inwestycja w Częstochowie jest już realna i bardzo bliska ostatecznego urzeczywistnienia. 8 października 2019 roku, w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. Spółki Skarbu Państwa w Częstochowie, podpisano list intencyjny w sprawie realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus w Częstochowie. Osiedle ma powstać przy ul. Wiolinowej w dzielnicy Grabówka.

Obecny na uroczystym podpisaniu listu intencyjnego wiceminister rolnictwa rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, który ze swej strony z pełną energią wspiera wszelkie inicjatywy RFG, podkreślił że jest to firma, która realizacją swoich projektów dowodzi swoją moc sprawczą. – W Poraju, w pobliżu Częstochowy, Spółka odbudowała już dwa ośrodki wypoczynkowo-wczasowe, ratując je od całkowitego zniszczenia. Niebawem, nieopodal Częstochowy, będzie realizować budowę potężnej i nowoczesnej giełdy rynku rolno-spożywczego, z ofertą przetwórstwa, magazynowania i handlu. Teraz przyszedł czas na program Mieszkanie Plus. Te wszystkie inwestycje to dzieła na rzecz społeczności lokalnych, na rzecz Polski – mówi poseł Szymon Giżyński.

List intencyjny podpisali przedstawiciele trzech inwestorów zaangażowanych w przedsięwzięcie. W imieniu RFG S.A. – prezes Mirosław Matyszczak i wiceprezes Artur Sokołowski, w imieniu Krajowego Zasobu Nieruchomości – dyrektor Stanisław Skoczylas i w imieniu PFR Nieruchomości S.A. – prezes Mirosław Barszcz.

Prezesi RFG podkreślili, że proces wykonania inwestycji z programu Mieszkanie Plus uruchomili dwa lata temu. – Zważywszy na ciągle utrudnienia ze strony częstochowskiego samorządu, który nie jest zainteresowany taką inwestycją w mieście, wiele już wykonaliśmy. Przede wszystkim uzyskaliśmy pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i decyzję Urzędu Miasta Częstochowy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla realizacji tej inwestycji. Teren należy do zasobów Skarbu Państwa jest już przygotowany pod budowę, z dostępem do mediów – mówi prezes Mirosław Matyszczak. Jak dodaje, RFG podjęło temat realizacji programu, aby wyjść naprzeciw potrzebom częstochowian.  – Nasza młodzież kończy tu szkoły i niestety z braku perspektyw ucieka do innych miast. W Częstochowie brakuje mieszkań i uznaliśmy, że rozwiązaniem na te bolączki będzie rządowy program Mieszkanie Plus. Da on szansę młodym ludziom na założenie rodziny i rozwój zawodowy – stwierdza dobitnie prezes Matyszczak. Jednocześnie serdecznie wiceministrowi rolnictwa rozwoju wsi, posłowi Szymonowi Giżyńskiemu za ciągłe i nieocenione wsparcie w realizacji zadań RFG.

Partnerzy RFG zgodnie potwierdzili, że szybkość pokonywania kolejnych szczebli na drodze do realizacji programu jest zaskakujący. – Ta determinacja i merytoryczne podejście do tematu są optymistyczne na przyszłość. Teraz ogłosimy konkurs architektoniczny na wykonanie projektu osiedla i pod koniec przyszłego roku, po uzyskaniu kolejnych dokumentów, w tym pozwoleń na budowę, ruszymy z budową – stwierdził prezes Mirosław Barszcz.

 

Trzeba dodać, że na zarezerwowanej 5-hektarowej działce zaplanowano budowę osiedla z blisko 600 mieszkaniami.

Centrum Urazowe otwarte

 

7 października 2019 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie uroczyście otwarto nowe Centrum Urazowe. W uroczystości uczestniczył wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński. ‑ To nowe Centrum będzie wypełniać służebną misję wobec drugiego człowieka. Chorzy uzyskają tu ratunek w zagrożeniu życia, zostaną otoczeni profesjonalną opieką i wsparciem – podkreślił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński.

Idea utworzenia Centrum zrodziła się wiele lat temu. Był to pomysł dyrektor SOR, obecnej wicedyrektor ds. lecznictwa, dr Jolanty Majer. Koncepcję wsparł samorząd wojewódzki, który przeznaczył na modernizację palcówki i zakup specjalistycznego sprzętu pieniężną dotację.

‑ Centrum to wydzielona część szpitala, w której diagnozowani i leczeni są pacjenci z najcięższymi urazami, na przykład po wypadkach. Funkcjonujące Centrum zapewni sprawną i profesjonalną opiekę pacjentom. Z pewnością wniesie poczucie bezpieczeństwa – mówi dyr. Lecznicy Zbigniew Bajkowski.

Senator Ryszard Majer, który mocno zaangażował się w utworzenie Centrum, podkreślił, że proces ten trwał wiele lat.  – Łatwo nie było, ale się udało. Centrum jest efektem synergii, bo tu zadziałała dobra współpraca polityków, władz samorządu województwa i determinacja lekarzy – akcentuje senator Ryszard Majer.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 12 milionów złotych, z czego środki z Unii Europejskiej to 8,5 miliona złotych, a z budżetu Województwa Śląskiego blisko 2 miliony złotych. Szpital musiał wyłożyć także pieniądze własne – prawie 1,5 miliona złotych.

W ramach inwestycji wybudowano lądowisko dla helikopterów ratowniczych, co kosztowało 978 tysięcy złotych. Prace remontowo-budowlane pomieszczeń Centrum pochłonęły blisko 8 milionów 318 tysięcy złotych, a sprzęt specjalistyczny – 2 miliony 627 tysięcy złotych.

Centrum Urazowe w Częstochowie jest teraz drugą taką placówką w Województwie Śląskim, pierwsza działa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu, w szpitalu im.  św. Barbary.

 

 

 

 

Wizyta ministra rolnictwa w Częstochowie

Na zaproszenie wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, posła Szymona Giżyńskiego w Częstochowie 6 października 2019 roku gościł minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Na spotkanie z Panem Ministrem do Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II przyszło ponad dwieście osób. Jan Krzysztof Ardanowski szczegółowo omówił działania resortu, jakie zrealizował w polskim rolnictwie od czerwca 2018 roku, odkąd objął tekę ministra. Z dużym uznaniem wypowiedział się o wiceministrze Szymonie Giżyńskim, który w swych zadaniach ma kierowanie weterynarią, szkołami rolniczymi oraz walkę z ASF.

– Szymon Giżyński jest nie tylko bardzo dobrym wiceministrem, ale także moim przyjacielem – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Na podsumowanie spotkania dyrektor KRUS w Częstochowie Piotr dobosz przekazał ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu i wiceministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Szymonowi Giżyńskiemu prace, które zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie ,,Bezpieczeństwo na wsi. Rolnik pracuje, dziecko obserwuje”.

Dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II Krzysztof Witkowski ofiarował ministrowi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu pamiątkowy medal Muzeum.