Miesięczne archiwum: Październik 2015

Optymalny prezydent i premier

       Politycy Platformy Obywatelskiej, zarzucają politykom Prawa i Sprawiedliwości,  iż ci nie doceniają efektów cywilizacyjnego wysiłku Polaków w okresie PRL-u i III Rzeczypospolitej.

     Myślę, iż jest to grube nieporozumienie. Prawo i Sprawiedliwość  bardzo szanuje wielką pracę Polaków dla Ojczyzny, ubolewa tylko, że codzienny trud powojennych pokoleń nie został spożytkowany optymalnie. Bo nie było w czasach PRL-u, jak i obecnie, pod rządami koalicji PO-PSL, pełnej realizacji narodowych celów – tych koniecznych i tych możliwych. Do 1990 roku Polska nie była krajem niepodległym i suwerennym; w realiach zaś III Rzeczypospolitej naszą formalną suwerenność wykorzystujemy niecałkowicie, niekonsekwentnie i fragmentarycznie, jakby zupełnie na przekór proroczej uwadze współczesnego, kanadyjskiego męża stanu Stefana Harpera, iż państwo, nie praktykujące swej suwerenności – traci ją.

     Ostatnie osiem lat to esencja całej III RP: Polska w swym majestacie i znaczeniu marniała, a konformizm PO bił się o lepsze z oportunizmem PSL.

     Oba okresy: PRL-u i III Rzeczypospolitej można, pod wieloma względami, porównać między sobą. Między innymi pod takim, iż wszystko zostało zrobione gorzej, niż można było zrobić, a szanse na lepiej – mimo wszystkich niekorzystnych okoliczności i kontekstów – przecież były. Ani PRL, ani III Rzeczypospolita nie wytrzymują natomiast porównania z czasami II Rzeczypospolitej. Z dwóch, co najmniej, powodów.

     Po pierwsze, w II Rzeczypospolitej niepodzielnie rządził czynny, polski patriotyzm, a nie jak w PRL-u – patriotyzm internacjonalistyczny, będący zawoalowaną i propagandową formą zależności od sowieckiej Rosji, czy, jak w III Rzeczypospolitej tzw. patriotyzm otwarty, światły, proeuropejski, prywatny, a tak naprawdę, to bezobjawowy i oparty na samoograniczeniu i samorezygnacji.

     Po drugie zaś, II Rzeczypospolita była jedynym od czasów odzyskania niepodległości w 1918 roku, aż po dziś dzień, okresem optymalnego wykorzystania narodowej energii i potencjału. Zrobiono wówczas wszystko to, co można było zrobić i – myślę – jeszcze sporo ponadto.

     Dlatego dla polskich patriotów AD 2015 najbliższym historycznie punktem odniesienia są dzieje II Rzeczypospolitej. Także nieocenionym źródłem inspiracji – co i jak należy czynić, by narodowe moce na rzecz pomyślności Ojczyzny wyzwolić i uruchomić najpełniej – w stosunku do racjonalnie pojętych ograniczeń i uwarunkowań , czyli optymalnie. W nurcie właśnie takich natchnień i świadomie przyjętych , tożsamościowych odniesień, przykładem optymalnego wykorzystania politycznego czasu była- w swych intencjach, zamierzeniach  i dokonaniach- prezydentura ŚP profesora Lecha Kaczyńskiego.

     Prawo i Sprawiedliwość chce wiernie podążać tą drogą: sprawowania urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej przez Andrzeja Dudę i Prezesa Rady Ministrów – przez Beatę Szydło.

                                SZYMON GIŻYŃSKI

Polska dzisiaj w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego /12/

AKT I, SCENA 30

Gospodarz

/…/ Zapalni jak sucha słoma;

tylko im zabłysnąć nożem,

a zapomną o imieniu Bożem –

/…/

/Gospodarz nawiązuje w swych słowach do tragedii roku 1846, gdy krwawa, bratobójcza rabacja Jakuba Szeli, inspirowana przez niemiecką Austrię,  była zbrodniczym grzechem przeciw Bożym prawom;

Gospodarz nie mógł przewidzieć, że jego Rodakom przyjdzie przyjmować „gości”, których wiara daje pełne uzasadnienie, czy też wprost nakaz do „błyśnięcia nożem” w imię Boże./

Częstochowa, częstochowski, częstochowskie… / 2 /

/Wystąpienie posła Szymona Giżyńskiego na uroczystości 25-lecia częstochowskiej Caritas,11 października 2015 roku/

Jego Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Metropolito Częstochowski; Księża Dyrektorzy: Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Częstochowskiej; Panie Pośle; wszystkie Szanowne Osoby Duchowe i Świeckie, połączone jubileuszowym dziełem częstochowskiej Caritas.

Pragnę w imieniu i z osobistego upoważnienia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który zaproszony na uroczysty jubileusz 25-lecia częstochowskiej Caritas nie mógł, z powodu bardzo ważnych obowiązków, przybyć na dzisiejsze z Szanownym Państwem spotkanie – wypowiedzieć słowa szacunku, wdzięczności i uznania.

Pan Prezes pewnie wypunktowałby to znacznie lepiej, ale skoro spadł na mnie zaszczyt reprezentowania Go dzisiaj wobec Państwa, to w poczuciu pełnej odpowiedzialności chcę podkreślić całkowitą zbieżność założeń i celów programowych naszej polityki społecznej z Państwa szlachetną i bezinteresowną misją. Akcentujemy bowiem bardzo mocno pomoc rodzinie – polskiej rodzinie – i pomoc słabszym, z wykluczeniem wszelkich biurokratycznych wykluczeń – jako główne – w obszarze polityki społecznej – zadania i obowiązki państwa.

Kanwę zarówno naszej polityki społecznej, jak i praktycznej, i służebnej działalności Caritas stanowią te same zasady główne: solidarności i ordo caritatis – porządku miłości.

To sprawia, iż docierają Państwo – osoby duchowne i świeckie, połączone działaniem Caritas – do najbardziej oczekujących  pomocy, właśnie w bezpośredniej bliskości ich potrzeb: w parafii, w blokowisku, za rogiem ulicy.

Zasady – solidarności i ordo caritatis – tak ofiarnie i można rzec: metodycznie przez Państwa praktykowane, mają nieocenione znaczenie więziotwórcze, tym samym – wprost to  trzeba powiedzieć – narodowotwórcze. Dlatego misja Caritas poprzez swoją służebność narodowi ma charakter na wskroś – patriotyczny.

Jest jeszcze jedna cecha Caritasowego charyzmatu, którą my, w naszej formacji politycznej, bardzo chętnie i często podkreślamy. Tą cechą jest skromność. Jesteście Państwo wielką strukturą pomocy bliźniemu, o nieporównywalnych z innymi zasługach, ale na Waszej działalności nigdy nie osiada politura samozadowolenia i celebryckiego blichtru.

Pozwolą Państwo, iż, raz jeszcze, w imieniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, także w swoim własnym imieniu, złożę całej częstochowskiej wspólnocie Caritas – na ręce Jego Ekscelencji, księdza arcybiskupa Wacława Depo i księdza dyrektora Marka Batora – jubileuszowe powinszowania, wraz z wyrazami szacunku i uznania oraz z życzeniami, by to piękne dzieło rozwijało się nadal, na Bożą chwałę i narodowy pożytek. Szczęść Boże.

Polska dzisiaj w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego /8/

    /Pamiętam jak w 2004 roku, pan prezes Jarosław Kaczyński bardzo pragnął, by Polacy weszli do Unii Europejskiej oddając w referendum akcesyjnym 50 procent za, plus symbolicznie i minimalnie – jeden głos. Niestety wynik był ponad 80 procentowy. I pamiętam ten smutek męża stanu, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, tego dnia, gdy, ku radości Berlina i Brukseli, ogłoszono oficjalnie decyzję mieszkańców Europy, między Odrą i Bugiem.

    Ówczesne nastroje Polaków, ich oczekiwania i to, co z tych oczekiwań pozostało oddają poniższe fragmenty „Wesela”/

Akt I, scena 3

Haneczka

Tamci tańczą, my stoimy;

chcemy tańczyć także i my.

Akt I, scena 19

Pan Młody

[…] ćmy brzęczą

najwięcej wokoło świec;

gdzie błyska, muszą się zbiec.

Rachel

Zlatują się w dobrej wierze,

na oślep, serdecznie, szczerze;

nie domyślają się wcale;

że ich tam czeka ogarek,

co im będzie skrzydła piec.

Prawda męża stanu

     W swym przemówieniu sejmowym, dotyczącym problemu islamskich imigrantów i szkodliwej dla Polski wobec tego zagrożenia polityki pary liderów PO Tusk-Kopacz, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński sformułował, w precyzyjnym i błyskotliwym języku polityki,  kluczowe przeświadczenie dla bezpieczeństwa kraju.

     Prezes Kaczyński, przywołał zasadę ordo caritatis – porządek miłości – głoszącą, że mamy święty obowiązek troszczyć się, w pierwszej kolejności, o dobro swoich najbliższych i swojej rodziny – przed innymi rodzinami. To samo dotyczy wspólnot narodowych i państw: najpierw dobro swojego narodu, potem innych – oczywiście zaczynając od tych nam życzliwych i związanych z nami wspólnymi interesami.

     Czy zasada ordo caritatis jest nacjonalistyczna i ksenofobiczna? Nie, przeciwnie: jako zapisana w najgłówniejszej chrześcijańskiej tradycji – pozostaje nakazem uniwersalnym, naturalnym i obligatoryjnym, dotyczącym jednakowo: wszystkich ludzi, rodzin i narodów na całym świecie. Jako Polacy i państwo polskie mamy zatem bezwarunkowy obowiązek moralny kierować się polską racją stanu i polskim interesem narodowym, przed interesami innych państw i narodów. Pamiętajmy: w imię i w obliczu ordo caritatis inne nacje mają takie same prawa jak my. I nie może być tak, że inni ordo caritatis praktykują, a my nie. Wtedy zawsze pozostaniemy na przegranej pozycji.

     Prawdę o ordo caritatis  odniósł prezes Jarosław Kaczyński do zagrożenia islamską emigracją w kontekście relacji polsko-niemieckich. Kanclerz Niemiec Angela Merkel chciała narzucić Polsce przyjęcie islamskiej fali, by, przede wszystkim, mieć stale pod ręką, skuteczne wobec nas, narzędzie nacisku. Mając bowiem u siebie emigrujących muzułmanów bylibyśmy ze strony Niemiec stale narażeni na dyktat władczej, recenzenckiej krytyki – czy jesteśmy dla wyznawców Allacha wystarczająco mili, serdeczni, gościnni, spolegliwi, wyrozumiali i tolerancyjni. Próbkę – jakby ten egzamin miał wyglądać – niemiecka prasa – w swej nienawistnej bezczelności wobec Polaków – już dała – przelicytowując  nawet kalumnie jednego z najsłynniejszych polakożerców – Tomasza Grossa, którego tekst zmodyfikowano w kierunku  wyjątkowo haniebnego kłamstwa , iż w czasie II wojny światowej Polacy wymordowali więcej Żydów, niż Niemcy.

     Gdy w Sejmie prezes Jarosław Kaczyński bronił polskiego interesu narodowego, zwracałem uwagę na reakcje posłów koalicji PO-PSL. Nawet oni nie potrafili ukryć tego, że słuchają męża stanu.

Nienawidzili go wrogowie Polski

Car Mikołaj I powtarzał, iż dla niego istnieją tylko dwie kategorie Polaków, którymi gardzi lub których nienawidzi.

Polscy patrioci za największy honor poczytywali sobie, okazywaną Im przez wrogów Polski – nienawiść. Na przykład: generał Józef Dowbor Muśnicki w swoim testamencie zastrzegł, że jeżeli w przyszłości wzniosą Mu pomnik, to tylko z sentencją: „Nienawidzili go wrogowie Polski”.